03.05.2023r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


Tradycyjnie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczęła uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym o godz. 9.00 w trakcie której odczytano Odezwy Komitetu Honorowego. Następnie o godz. 10.00 msza św. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej. Od godz. 11.30 – Uroczystości na Placu Litewskim z następującym przebiegiem: złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin; podniesienie Flagi RP i Odegranie Hymnu Narodowego RP; odczytanie preambuły Konstytucji Trzeciego Maja; salwa armatnia; przemówienie wojewody lubelskiego; wręczenie aktów mianowań na kolejny stopień wojskowy;
Apel Pamięci; składanie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji Trzeciego Maja; Defilada pododdziałów; godz. 13.00 – Polonez Trzeciomajowy (prowadzony deptakiem od Ratusza na Plac Litewski)
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozpoczął się piknik rodzinny – koncert pieśni patriotycznych oraz polskich tańców narodowych i regionalnych, wystawa sprzętu historycznego i współczesnego Wojska Polskiego i służb mundurowych.
Związek Inwalidów Wojennych RP oficjalnie reprezentowali Prezes Okręgowy – Kazimierz Olszewski oraz Wiceprezes Oddziału Lublin – Zdzisław Gołębiowski.