03.05.2022r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja


Fot. K. Sikora

Opis wydarzenia


Lubelskie obchody Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym o godz. 9. Następnie o godz. 10 msza święta tradycyjnie w Archikatedrze Lubelskiej w intencji Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Mieczysław Cisło. Uroczystości na Placu Litewskim przy Pomniku
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11.45 i miały następujący przebieg:
– Inscenizacja w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Lublinie
– Meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowych
– Odegranie hymnu narodowego i podniesienie fagi państwowej na maszt
– Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
– Apel pamięci
– Salwa honorowa
– Składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja
– Defilada kompanii honorowych
– Polonez Trzeciomajowy prowadzony przez tancerzy lubelskich zespołów pieśni i tańca
– Program artystyczna – pieśni i tańce narodowe, regionalne oraz śpiewanki patriotyczne.

Władze Okręgowe Związku Inwalidów Wojennych RP reprezentowała delegacja w składzie: Prezes Kazimierz Olszewski, Wiceprezes Wojciech Zalewski, Członek Prezydium Eugeniusz Belina.