29.09.2019r. – Jubileusz 100. urodzin pana Jana Potępy


 

Opis wydarzenia


W dniu 29 września w Kowalinie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jubileusz 100. urodzin obchodził członek naszego Związku, pan Jan Potępa. Oprócz rodziny zaproszono władze Okręgowe oraz Oddziału w Kraśniku, do którego bezpośrednio należy członek. Prezydium Związku w uznaniu szczególnych zasług wyróżniło Kolegę medalem okolicznościowym. Wręczenia dokonał Prezes Kazimierz Olszewski w asyście Sekretarza Ryszarda Długosza.